1. Plánovanie a projekcia zariadenia
  2. Výroba a dodávka zariadenia
  3. Doprava na miesto montáže
  4. Montáž dodávaných zariadení
  5. Zaškolenie obsluhy
  6. Záručný a pozáručný servis
management projektov